Dato: 16. juli 1851
Fra: Jonas Collin d.æ.   Til: H.C. Andersen
Sprog: dansk.

219. Fra Jonas Collin. Onsd. Mt. 1 6 Jul. 1851 .

Min kiære fodpiinte Andersen skal have et Par Linier med vor Viggo som drager afsted i Morgen tidligt.

1. Ole Bang mødte jeg i Middags da jeg gik hen til Gottliebs; jeg bragte ham Deres Hilsen og Tilfredshed med hans Eva; det glædede ham, og til Belønning for min Commission, undskyldte han meget, at han ikke havde sendt mig Bogen, som han lovede mig at jeg skulde faae i Dag. [Nederst paa Siden: Nu kom Eva].

2. Theodor lever godt, og er meget deeltagende i Deres Fod-Lidelser!

3. Deres Bryllupsvise har ingen Lykke giort, fordi den ikke er brugt, af den Grund, at Bryllupet ikke finder Sted førend den 22de i denne Maaned; at jeg strax afsendte den, har jeg uden tvivl underrettet Dem om.

4. De har ikke ladet mig vide, om De har faaet Deres »I Sverige« paa Svensk? Jeg sendte den med Viserne fra B. Luno, endog førend jeg fik Deres Brev, hvori De anmodede om at faae det ene Exemplar.

5. Familierne ved Strandveien og i dens Nærhed, Linds, Wanschers, Hartmanns, Edvards have det alle godt.

Og nu, - lykkelig, lykkelig Reise, kiære, gode Andersen, - med Viggo, og naar De skilles ad!

faderligst

Collin.

Tekst fra: Se tilknyttet bibliografipost