Dato: 18. maj 1851
Fra: H.C. Andersen   Til: Bernhard Severin Ingemann
Sprog: dansk.

Kjøbenhavn den 18 Mai 1851.

Kjæreste Ingemann!

jeg fik først igaar Aftes min nye Bog, og gav mig strax paa Vandring til Dem med den, men De og Deres Frue vare alt reiste sagde man i Hotellet; det var mig ret kjedeligt. Nu læser De nok lidt i Bogen og ved Leilighed hører jeg da nogle venlige Ord fra Sorøe grønne Skove, Hils paa det hjerteligste Deres kjære Kone, som jeg denne Gang saa godt som slet ikke fik talt med.

Deres trofast hengivne

H.C. Andersen.

Tekst fra: Solveig Brunholm (microfilmscan 14, 295)