Dato: 4. februar 1851
Fra: H.C. Andersen   Til: Birgitte, f. Ballum Ørsted
Sprog: dansk.

Kjøbenhavn 4 Februar 1851

Kjære Fru Ørsted!

Iaftes da jeg kom hjem fra Fest-Forestilingen i Casino fandt jeg et Brev fra Goldschmidt, hvor han særdeles beder mig, da det i Dag er Ole Bulls Fødselsdag, og denne skal feires hos Goldschmidt, om jeg vil komme med. Jeg vilde allerhelst i Studiestræde, men jeg har nu i lang Tid ikke taget imod Hr Goldschmidts venlige Indbydelse, ikke givet ham Bidrag til sit Maanedsskrift, som han ønskede sig, og jeg har drefor den Følelse, efter de venlige Udtryki Brevet, at undskylder jeg mig i Dag, vil han troe, jeg aldeles vil bryde med ham; jeg agter hans Talent og vil saa nødig støde an hvor, man viser mig Venlighed; Ulyksaligviis er det nu en Onsdag og jeg maa altsaa miste den hos Dem og Deres; hils hjerteligst og kjærligst Dem Allesammen.

Deres inderlig hengivne meget kjedelig stemte -

H. C. Andersen

Tekst fra: Solveig Brunholm (microfilmscanning 58, 299-300)