Dato: 24. december 1850
Fra: Wilhelm Bäckman   Til: H.C. Andersen
Sprog: dansk.

... Jag war äregirig och wille pryda min första Dikt med ett stort namn; deföre walde jag H. C. Andersens, dels emedan jag icke wisste något större, dels emedan jag icke älskade något innerligare. ...

Tekst fra: Se tilknyttet bibliografipost