Dato: 17. maj 1850
Fra: H.C. Andersen   Til: Per Daniel Amadeus Atterbom
Sprog: dansk.

Kjøbenhavn den 17 Mai 1850

Kjære bedste Atterbom

Imorgen flyver jeg ud til Sorø at besøge Ingemann, hvor dit Navn tidt bliver nævnet, vi have saa ofte talt om Din Lyksalighedens Ø og Blomsterne; Skoven er deilig grøn, Storken har bragt Sommer i By; jeg skriver imidlertid for min Afreise dette Par Ord. Med een af mine dygtigeste Landsmænd, som jeg tillader mig at indføre hos dig, det er vor bekiendte udmærkede Maler, Professor Marstrand, som første Gang besøger Sverrig, jeg malede ham med Ord, hvor deiligt der var i Dalarne, og nu reiser han selv derop for at see og giver da vist os - ja Norden deilige Skizzer af Folkelivet. Gid de kjendte hans mesterlige Billeder af Holbergs Erasmus Montanus og Barselstuen. - Tag Dem lidt af ham, f.Eks. giv ham et Par Ord med til Deres fortræffelige Svoger i Tuna, Provst Ekenstam, saa kjender han een af de Bedste i det Land, han vist vil give os en smuk Deel af. Hils hjerteligt fra mig Deres Hustru og Børn og tænk selv lidt venligt paa Deres hengivne

H. C. Andersen

Skalden, Professor, Ridder Atterbom i Upsala

Tekst fra: Solveig Brunholm (microfilmscan 78, 140-41)