Dato: 3. februar 1850
Fra: H.C. Andersen   Til: Bernhard Severin Ingemann
Sprog: dansk.

Kjøbenhavn 3 Feb 1850.

Kjære Ingemann!

Her sender jeg Dem fem Exemplarer af Deres Sang, samt to af min og eet af de Andres. Vielsen foregik ved Lys, igaar, ude i Frederiksberg-Kirke; Pastor Boye viede Jonna og Stampe; de lykkelige to, sender Dem ved mig tusinde Taksigelser for Sangen.

Min Bearbeidelse af "une chambre a deux lits" følger med; det er, som De vil see, en ganske moersom Situation.

Hils Deres Kone hjerteligt fra mig og glæd mig engang med et Brev.

Deres inderlig hengivne H.C. Andersen.

lidt i hast! tilgiv.

Tekst fra: Solveig Brunholm (microfilmscan 14, 274)