Dato: 20. januar 1850
Fra: Caroline Hanck   Til: H.C. Andersen
Sprog: dansk.

Den 20 Januar 1850

Jeg veed slet ikke rigtig hvorledes jeg skal begynde paa dette lille Brev til Dem kjære Andersen, thi jeg maae give den Uforskammede heri (som jeg virkelig ellers ikke er) og De maae være den mageløse gode Andersen hvis min Plan skal lykkes (For dog at komme med noget godt saa skriver jeg paa mit smukkeste Papir, om det kan hjælpe mig lidt; men jeg faaer nok ligesaagodt springe i det som krybe i det, inden De bliver alt for kjed af mit Vrøvl og kaster Papiret før De kommer til Sagen). Her ude paa det orthopædiske Institut har ligget en ung Pige en Comtesse Raben i 2½ Aar, hun er en sød elskværdig god Pige, som jeg sluttede mig meget til, og naar man hver Dag ere samlede saa kommer Samtalen jo let paa ens gjensidige Bekjendtere, De var altsaa grumme ofte Gjenstanden for vores Samtaler, hun læste med Interesse Deres Skrifter, og det var hendes stadige Bøn, at jeg engang skulde bede Dem om hun maatte være tilstede naar De var saa venlig at læse noget for os; men da hun forlod sit Leje her og tog hjem var De ogsaa flagre t ud i Verden, og jeg kunde ikke indløse mit Løfte; nu ere Grev Rabens kommen hertil, og hun har igjen mindet mig herom; men da De allerede engang har været saa god en Søndag at læse Deres Ole Lukøje for os saa tør jeg jo næsten ikke bede Dem om en Gjentagelse heraf, idetmindste skammer jeg uendelig meget herover; men det er jo min egen Skyld, at jeg er bragt i denne Knibe ved mit ubesindige Løfte og ved at lade mit eget lille Ungdomssværmeri gaae over paa hende; - Men De maa gjerne skjende dygtig paa mig, thi jeg fortjener det i Sandhed for min Uforskammethed; men jeg har virkelig Kniven paa Struben, og for at redde sig fra Den, gjør man jo meget en anden Gang skal jeg nok see at jeg kan bare mig for at forlede mine unge Piger til slige Sværmerier; dog er det nok forgjæves thi af de 10 som ligge her, nære de nok omtrent alle samme Ønske som Amalie Raben. Bitte bitte giv den yndige qvindelige Gangerpilt et lille skriftligt Svar blot to Ord.

Deres sig oprigtig skammende hengivne Caroline Hanck

[udskr:] Til Herr H.C. Andersen Nyhavn No 34.

Tekst fra: Helge Topsøe-Jensen (kopi Rigsarkivet)