Dato: 26. oktober 1849
Fra: Gebhard Moltke-Hvitfeldt   Til: H.C. Andersen
Sprog: dansk.

Glorup d: 26 Oct 1849

Med sidste Post modtog jeg min Vens interessante Foræring af Deres meget smukke Comedie meer en Perler og Guld, jeg iiler derfor i Dag, at bevidne min skyldigste Tak Det undrer mig ikke at den har fundet saa almindelig Biefald i Kiøbenhavn da den kan ved at læses opmuntre Sindet, og med lige Fornøyelse læses oftere

Herfra kan jeg ikke sige Dem andet Nyt end at Madam Vinters Død har opvakt her i Egnen almindelig Sorg og særdeles bedrøvet mig især for den ulykkelige Winter, og hendes kiære Forældre

Det mørke Veir forhindrer mig at skrive meer undskyld derfor, at jeg afbryder i det jeg beder Dem at formelde Herr Conferentz Raad Collin, min ærbødigste Hilsen og have mig selv i venskabelig Erindring

Deres ærbødigste og meget hengivne Ven

G Moltke Huitfeldt

[Udskrift med fremmed Haand:]

S.T.

Herr H.C.Andersen

Cand.phil: Ridder af Danebrog

i

Kjøbenhavn

Nyhavn

v.S.No 34

Tekst fra: Se tilknyttet bibliografipost