Dato: 13. oktober 1849
Fra: H.C. Andersen   Til: Bernhard Severin Ingemann
Sprog: dansk.

Kjøbenhavn 13 October 1849.

Kjære Ingemann!

fra Sverrig har jeg uendelig mange Hilsener til Dem, især fra Atterbom! Fra Frøken Bremer har jeg Brev fra London, hun blev der kun tre Dage og seilede da til Nord-Amerika hvorfra De skal faae Brev, hun beder mig kjærligt hilse Dem og Deres Kone. De skal i en Bog høre om hvor deilig Sverrig synes mig, kom endelig selv derover, De har der saa mange Venner; jeg har, siden jeg kom hjem været et Spring ovre i Fyen, paa Tilbagereisen vilde jeg saa gjerne have sagt Dem god Dag i Sorø, men jeg maatte ile, da jeg skulde til Theater-Prøver i / Casino, Stykket der har vundet utroligt Bifald, jeg har benyttet Raimund og tusinde og een Nat, selv slaaet Gjækken løs, hvorledes De og Deres Kone vil gaae ind paa denne Skjæmpt, længes jeg efter at vide, men Folk morer sig, lee i et væk, og der er propfuldt i det store Casino; igaar gik det, imorgen og over morgen, og da atter Onsdag[,] det er nu kommet paa Strømmen; mange bedre Ting har jeg leveret, som man mindre lægger Mærke til. Det er en underlig Verden.

Deres inderlig hengivne H.C. Andersen

ihast!

Tekst fra: Solveig Brunholm (microfilmscan 14, 263-64)