Dato: 13. oktober 1849
Fra: Gebhard Moltke-Hvitfeldt   Til: H.C. Andersen
Sprog: dansk.

Glorup d: 13 Oct 49

Undskylde vilde min gode Ven, at jeg saa længe har udsat, at bevidne Dem al min Tak for Deres venskabelige Skrivelse, og at lykønske Dem til det store Held Deres nye Stykke har havt, hvilket meget har glædet mig

I høyeste Grad har det græmmet mig at det ikke lykkedes Wladimir at blive antaget til Cadet men det er en Følge af den nye Opdragelse, at unge Mennesker fra den spæde Alder skal more dem, og derved spilde den Tid De bedre kunde anvende. Vis Preussen ikke endnu eengang gaaer paa Ræve-Kløer, haaber jeg dog nu, at det bliver meere roligt i Holsteen. Mine Damer hilse Dem paa det forbindtligste, og jeg haver stedse den Ære at være

Deres ærbødigste og hengivneste Ven

G Moltke Huitfeldt

Tekst fra: Helge Topsøe-Jensen (Topsøe afskrift)