Dato: 2. juli 1849
Fra: H.C. Andersen   Til: Robert von Kræmer
Sprog: dansk.

Upsala den 2 Juli 1849

Kjære Hr Landshøvding!

Modtag min hjerteligste Tak for al Deres store Godhed for mig; det var saa særdeles Meget at De vilde laane mig Deres Vogn; i den kom jeg ypperlig frem og saae en Natur hvis Indtryk paa mig De vistnok en Gang fra mig skal høre om. Bring mig i venlig Erindring hos Deres Frue og Børn og tillad mig, hvis jeg lever og oftere kommer til Upsala at turde fremstille mig som en ikke Fremmed.

Med den inderligste Tak og Hengivenhed

H. C. Andersen

Tekst fra: Solveig Brunholm (microfilmscan 78, 202)