Dato: 3. juni 1849
Fra: August Bournonville   Til: H.C. Andersen
Sprog: dansk.

Kbhvn: d: 3 Junii 1849. Chrhvn: Strandgade 35.

Kjære Andersen! høistærede Ven!

Jeg modtog Igaar Dit venlige og flinke Brev af 27.de Mai, og næstefter tusinde Taksigelser iler jeg med Besvarelsen af de Punkter der angaae vor lille Fælleds-Opera.

Du er fortrinligt gaaet ind paa Ideen, og jeg kan allerede see at Enkelthederne foresvæve Dig klart og kraftigt. - Naar jeg undtager "Fangernes Dands" er der Intet, der fra mit Synspunkt burde være anderledes. Dog vil jeg bede Dig ikke at haste med Arbeidet og det af følgende Grunde.

1:° Er den Udarbeidelse af Emnet der komme til at beroe paa mig, endnu ikke ganske udfældet i min Tanke.

2:° Maa vi absolut være samlede for at conferere med GIaeser, der uden vor Nærværelser vil fare aldeles vild i den nordiske Tonedigtning.

3:°Maa vi oppebie Begivenhederne for at opfange det der muligen kunde passe til Leiligheden, endog om det skulde blive til et Repertoire-Stykke er det godt at det modnes, og en passende Anledning til Opførelse vil ikke fattes.

4:°& ultimo: Er det høist nødvendigt at vi faae at vide, under hvilke Forhold Theatret i næste Saison skal fremtræde.

Det skal derfor være mig kjært, dersom Du inspireret af den nordiske Natur og dens poetiske Omgivelser vil fortsætte Digtningen som Din egen selvstændige Skabning, og naaer vi da atter samles ville vi med forenede Kræfter arbeide for at give det Dandsens Flugt, Musikens Vinger og Scenens Farvespil.

Tusinde Hilsener fra hele min Famillie til Dig, og til alle de svenske Venner der kjende lidt til mig Farvel, inddrik af alle Kræfter, kun ikke for megen Punsch.

Din oprigtigt hengivne

Auguste Bournonville.

Tekst fra: Se tilknyttede bibliografiposter