Dato: 31. maj 1849
Fra: Jonas Collin d.æ.   Til: H.C. Andersen
Sprog: dansk.

d 31 Maji 1849

Kiære Andersen

det er Torsdag; altsaa den Dag, hvorpaa jeg pleiede at være vis paa at see Dem hos mig; i Dag er De langt borte, men ligefuldt erindret i vor, Dem saa kiære, Kreds. Den er paa nogen Tid forøget (jeg tro er ikke at jeg omtalte det sidst) med Hanne fra Norge, som er hernede for at sige Danmark Farvel, da Boye har faaet et Embede høit oppe mod Nord, hvorfra en Tour til Kiøbhavn er forbunden med mange Besværligheder.

For et Øieblik siden fik vi et nyt norsk Besøg; en hos os hidtil useet Datter af Statsraad Vogt. Hun bliver i Kiøbh. i Sommer, saa at De kan komme til at giøre hendes Bekiendtskab hvis De ikke alt for meget fordyber Dem i Sverige.

Politisk Nyt? derom eller deraf har jeg intet til Dem; alting her seer meget fredeligt ud, men det kan jo være at Skinnet bedrager.

Louise og Lind ere meget glade ved deres Landliv (ved Hellerup paa Strandveien) Jette og Edvard, som i nogle Dage have været paa Rungsted, flytte i næste Uge til deres Landbolig - paa Kalkbrænderiet.

Gottlieb og Augusta blive, ligesom Ingeborg og Drewsen, i Byen; Stampe har i Pintsen besøgt Amaliegaden 155. Theodor befinder sig vel mellem Syge og Sunde.

I Dag ophøre Skuespillene paa det Kongl Theater for denne Gang; at Kong. Dr. ikke kom frem, forundrer Dem vist ikke.

lev vel gode Andersen; jeg venter snart at høre fra Dem.

faderligst

Collin.

Jonna skriver til Dem med næste Post.

Tekst fra: Se tilknyttet bibliografipost