Dato: 19. maj 1849
Fra: Jonas Collin d.æ.   Til: H.C. Andersen
Sprog: dansk.

Kiære Andersen

i de 2 Dage som ere forløbne siden Deres Afreise, er der ikke passeret noget saa mærkeligt, at det [er] blevet Gienstand for Salon-Passiar; vel er Frederits bleven bombarderet, men, som sagt, det har her ikke vakt nogen Opmærksomhed, maaskee fordi Kiøbenhavn af Erfaring veed hvad et Bombardement er.

Min Commission til Stockholm sees af Hoslagte, som er forfattet saaledes at det kan afleveres.

I dette Øieblik var Schneider hos mig med Forslaget til Repertoiret - og derpaa stod: »Kongen drømmer«.

Heibergs Digt: Fanen til P. af N. skal være oversat paa engelsk, fransk, russisk og tydsk.

Mange mange Hilsener herfra Huset og fra Familien i det Hele. Hanne Boye fra Christiansand kom i dette Øieblik hertil.

Lev vel, kiære gode Andersen.

Collin.

Tekst fra: Se tilknyttet bibliografipost