Dato: 16. januar 1849
Fra: Fredrika Bremer   Til: H.C. Andersen
Sprog: dansk.

Till Andersen.

Här, bästa Andersen, är det lilla tillägget jag önskade göra. Om ni finner det godt, så låt Herr L. få det att införa enl. anvisning. Jag lämner mitt samvete lättet derigenom, ty rättvisa är en skön sak och "ära ske den ära bör"!

Med innerlig vänskap

er

Fred. Br.

Tisdag morgon, d. 16 Jan. 1849

Tekst fra: Solveig Brunholm