Dato: 27. november 1848
Fra: H.C. Andersen   Til: Bernhard Severin Ingemann
Sprog: dansk.

Kjøbenhavn 27 Nov 1848

Kjære Ingemann!

Da det varer mig lidt forlænge til Øehlenschlæger kan bringe Dem min ny Roman, sender jeg den helst i Dag med Posten; naar nu De og Deres Kone har læst Bogen, glæd mig da med et Par Ord. De vil nu i Heelhed see det Billede jeg vilde rulle op, eller rettere see hvorledes en Deel af Verden og Naturen afspeiler sig i mig.

Jeg har skrevet et lille Forspil til Theatrets hundredaars Fest, jeg troer Ideen der til er heldig, De skal faae den lille Bog Dagen efter Festen. Kjærlige Hilsener til Deres Kone. Frøken Bremer er endnu ikke kommet. Af ganske Hjerte

Deres hengivne H.C. Andersen

Lorck i Leipzig beder mig paa det indstændigste at lægge et godt Ord ind for ham, om Bidrag Til "Telegraphen"

Tekst fra: Solveig Brunholm (microfilmscan 14, 255)