Dato: 17. oktober 1848
Fra: Carl Joachim Hambro   Til: H.C. Andersen
Sprog: dansk.
London 17 Octobr 48

Kjære Andersen.

Just før Postens fjerde Afgang kommer Richard Bentley og bringer sit Acdept for 200 £ 6 Mdrs til Deres Order, som vi beholde her, til vi vide, om De antager vedlagte Agreement, som De da maa underskrive. Svar snarest.

Om Deres Deeltagelse i min Sorg er jeg overbeviist!Undskyld stor Hast

Deres hengivne

Carl J. Hambro

Jeg er Dem gierne til Tieneste

Tekst fra: Se tilknyttet bibliografipost