Dato: 18. august 1848
Fra: H.C. Andersen   Til: Bernhard Severin Ingemann
Sprog: dansk.

Kjøbenhavn 18 August 1848

Kjæreste Ingemann!

hjertelig Tak for det venlige Brev og at De og Deres kjære Kone altid saa velsignet smukt tage imod mig; jeg kommer, vil Gud, paa Tirsdag, og for at komme paa ordenlig Tid, vil jeg gaae herfra med Morgentoget, træffe Dagvogn i Roeskilde og saa fra Ringsted tage Extrapost. Vil De saa beholde mig til Fredag? De sidste private Efterretninger fra Flensborg tyde paa særdeles dansk Stemning, de skal der tage danske Faner frem, synge danske Viser, 54 have stemte for at blive danske og kun 11 for at komme under Tydskland, / i Syd-Slesvig skulle de være forknøtte, og der er ikke af Tropperne aflagt Eed til Reichsverweseren. Alt tyder godt for vor retfærdige Sag; men som sagt dette er alt privat Efterretning! - Fredsunderhandlingerne ovre i Sverrig skulle være stødte paa nye Vanskeligheder. Igaar i Casino, hvor jeg var greb de en Lommetyv, en Svensker, der havde [tilfvendt skal være:] tilvendt sig flere Tegnebøger.

Hils paa det hjerteligste Deres kjære Kone og Øehlenschlægers.

Deres inderlig hengivne

H.C. Andersen /

[udskr:] Høivelbaarne Hr Etatsraad, Professor Ridder af flere Ordener B. S. Ingemann i Sorø. frit.

Tekst fra: Solveig Brunholm (microfilmscan 14, 242-44)