Dato: 13. august 1848
Fra: H.C. Andersen   Til: Bernhard Severin Ingemann
Sprog: dansk.

Kjøbenhavn den 13 Aug. 1848

Kjæreste Ingemann!

nu har jeg da Romanen færdig ogsaa paa engelsk, imorgen seiler den med Dampskibet til London, jeg tænker paa - ikke at gaae til Stokholm, det har jeg opgivet for Choleras Skyld, det var saa kjedeligt at blive lagt i Qvarantaine, - men at flyve over til Fyen igjen hvor jeg bliver i Ro nogle Uger hos den gamle Excellense Moltke; lige i Begyndelsen af næste Uge gaaer jeg afsted, vidste jeg nu at De slet ingen Fremmede havde eller ikke selv vilde ud, da kunde jeg have / Lyst til at komme ind i Sorø for at læse Dem det sidste Capitel af Romanen, det De ikke fik, men dersom jeg kommer, da maa De have mig to hele Dage, thi anderledes lod det sig ikke god indrette. I Haab om at De ganske aabent og ærligt siger Deres ja eller nei, har jeg skrevet. - Nyt er her intet, men de tydske Aviser tyde stærkt paa Fred og den er det Solskin jeg meest længes efter. - Jeg boer i Amaliegade No 141. første Sal. - Hils paa det kjærligste og bedste Deres Kone, og glæd mig snart med tre fire Ord, Deres inderlig hengivne

Deres inderlig hengivne

H.C. Andersen /

[udskr:] ST Hr Etatsraad B. S. Ingemann Ridder af flere Ordener i Sorø.

frit

Tekst fra: Solveig Brunholm (microfilmscan 14, 239-41)