Dato: 23. juni 1848
Fra: Gebhard Moltke-Hvitfeldt   Til: H.C. Andersen
Sprog: dansk.

Glorup d: 23 Juni 1848

Deres Brev af 20 d:M: har glædet mig at De lykkelig og vel er ankommet til Espe og ikke til Als hvor De kuns havde antruffet en enkelt Bekiendt og for Dem, som ikke er Militair vilde Opholdet der ikke have været videre interessant.

Det er ikke Dem min kiære Ven som skal takke for Deres Ophold her opaa Glorup, men det er mig som bør skylde Dem uendelig Tak at De har vildet biedrage mig til, at giøre mig mit Ophold her sas meget behagelig thi Tieden svinder for mig her, langt behageligere naaer jeg have den Ære og Fornøyelse at see Dem hos mig. Glem derfor ikke Deres gode Løvte igien at besøge mig i September eller October d: Aar.

Herfra kan jeg intet nyt melde Dem end at jeg næste Mandag venter en stærk Inqvartering af 16 Officerer og 40 Under Officerer og Soldater thi næste Søndag ventes en stor Mængde Cavallerie og Artillerie til Nyborg.

Min kiære Svieger Datter lader Dem venskabeligen hilse de to Frøken Raben reiste sidste Torsdag til Beltringen og jeg anbefaler mig i Deres venskabelige Erindring.

tout a Vous

G. Moltke Huitfeldt

[Udskr.:]

S:T: Hr Dichter H:C: Andersen

Ridder af flere Ordener

frit

Pr Sorøe

Tekst fra: Helge Topsøe-Jensen (Topsøe afskrift)