Dato: Juni 1848
Fra: H.C. Andersen   Til: Richard Bentley, Charles Beckwith Lohmeyer
Sprog: dansk.

Til Richard Bentley Esq

Min kjære Ven!

Hver Dag i den sidste Uge har jeg ventet og haabet at see et lille Brev fra Dem hvoraf jeg erfarede at De havde modtaget det i to Afdelinger afsendte engelske Manuskript af Romanen, men der er intet Brev kommet; jeg er lidt uroligt da det er det eneste Afskrift jeg sendte, første Deel gik med det danske udenlandske Departement, og anden Deel sendte jeg gjennem den engelske Menister hos os. - Imorgen gaaer Dampskibet [overstr: Rob roy] Camilla, og da Hr Beckwith siger at han med dette tidligere har nøiagtigt faaet besørget Manuskript, saa giver jeg har den tredie Deel af Romanen med og beder Dem at De endelig strax ved Modtagelsen skriver mig et Par Ord til, eller lade een af Deres skrive dersom De ikke har Tid, og siger mig / om De har faaet alle tre Deele? Tilføi Deres venlige Raad, om hvem af de tidligere opgivne jeg skal dedicere Bogen til, dersom ikke De selv var Forlægger, vilde De være den jeg følte størst Lyst til at give den, men det gaar nu ikke, men hvad siger De ellers ogasaa om Carl Hambro, at jeg spørger Dem om Sligt vil De ikke misforstaae, det er fordi jeg ikke veed om [overstr: Sligt] saadant har nogen gavnlig eller skadelig Indflydelse paa Bogens Afsætning. -

Med Krigen staaer det endnu paa samme Punkt, nu synes det hele Tydskland at ville drage op mod vort lille Land, men bliver det / virkelig saa, da haaber jeg dog at Engeland taler et alvors Ord med; jeg haaber endnu det bedste, en hæderlig Fred og hyggelige Vinter Dage. [overstr: til at] Hisl paa det kjærligste Deres Familie, gid De alle vil synes om min nye Bog, og det store Engeland ikke mindre. Jeg haaber at den er udkommet til sidst i September og at jeg altsaa sidst i November kan lade den gaae ud i Danmark. Af ganske Hjerte Deres hengivne

H. C. A.

[Udskrift - til oversætteren:]

ST

Hr Beckwith-Lohmeyer, Hyskenstræde

Tekst fra: Solveig Brunholm (microfilmscan 13, 131-34)