Dato: 24. maj 1848
Fra: Fredrika Bremer   Til: H.C. Andersen
Sprog: svensk.

Stockh. d. 24 Maj 1848.

Denna stund är icke passande för att hisa romaner. Man har vigtigare att göra. I Dannmark mer än annorstädes. Men jag hoppas att en lugnare tid der icke ar aflägsen. Och då skall Ni kanske ej utan nöje finna i boken jag nu sänder uttryck af de sympathier som i sednare är förenat Sverige med Danmark och som i denna stund låta alla Svenska hjertan klappa för Dannmarks ädla, tappra folk och dess rättvisa sak. Svenskorna ära alla varma för den och önskade kunna äfven de verka något for Er. Sveriges spontanerade deltagande i Er sak och de lyckliga följder detta nu tyckes medhafva är min hjertliga glädje Seger åt Dannmark! Åt Er bästa Andersen glädje och segersånger!

Er van

Fredrika

Tekst fra: Se tilknyttede bibliografiposter