Dato: 24. marts 1848
Fra: H.C. Andersen   Til: Bernhard Severin Ingemann
Sprog: dansk.

Kjøbenhavn 24 Marts 1848

Kjære, bedste Ingemann!

Da De nu sidst igjen var her i Byen, gik jeg to Gange til Hotellet uden at træffe Dem og tredie Gang var De borte; da bragte jeg mine sidste Eventyr med; nu have de ligget paa mit Bord og i denne bevægede Tid har jeg glemt at sende dem afsted; uagtet De nu rimeligviis har læst samme, sender jeg dog mit lille Hefte, som en Foraars Hilsen, som en Smule Grønt fra min Have, i det jeg tænker at snart alle Haver komme til at ligge og Gartnerne maa ud med Gevær istedet for med Spade. Igaar og i Dag har Alt her i Byen havdt et fredeligt Udseende, der tales om, at en Slags mildere / Udjevnen mellem Slesvigerne og os skal kunne finde Sted. Gud lad Alt ende bedre, end vi endnu turde haabe! - Hils paa det kjærligste Deres kjære Kone og glem mig ikke ganske, som det næsten synes.

Deres inderlig hengivne

H.C. Andersen

Tekst fra: Solveig Brunholm (microfilmscan 14. 227-28)