Dato: 8. december 1847
Fra: H.C. Andersen   Til: Richard Bentley
Sprog: dansk.

[8.12.1847]

Kjære Herre og Ven!

Tak og atter Tak for Deres hjertelige Brev, det er venligt at Dem at De skrev saa snart, jeg iler med, saa hurtigt det har været mig muligt at faae den lille Bog i Engelsk, at sende Dem Manuskriptet, jeg haaber at den endnu kan komme ud i Juledagene, saa hurtig som man trykker i Engeland, skulde den nu mere komme mod Nytaar da kan De jo forandre i Tittelen Juul til Nytaar, jeg vil haabe den gaaer af og bliver venlig modtaget og det er det Vigtigste; De seer af Forordet at jeg har givet den til Charles Dickens vil De sende ham et Exemplar og ligeligedes i mit Navn eet til Lady Blessington og eet til Fru Hambro; selv faaer jeg vel to dersom det ikke er ubeskedent forlangt; og da jeg nu er kommet i Udbedelses Hjørnet, da glem mig ikke med eet Exemplar af Improvisatoren og eet Aftryk af Thorvaldsen /

Seer De Bulver eller skriver ham til, da bring mig i Erindring men i Deres egen Kreds der hilser De dem Alel, trykker dem i Haanden, siger dem at de er mig alle saa levende i Hjerte og Tanker, at jeg som en Søn og Broder tænker mig det kjære Hjem i Seaven Oaks. - Nu Gud glæde og velsigne Dem! en glad og hellig Juul og et nyt lykkeligt Aar rulle op for dem. -

Deeres sande Ven

H. C. A-

Tekst fra: Solveig Brunholm (microfilmscan 13, 119-20)