Dato: 16. december 1847
Fra: H.C. Andersen   Til: Bernhard Severin Ingemann
Sprog: dansk.

Kjøbenhavn 16 December 1847.

Kjære Ingemann!

først nu bringer jeg min Tak, Ahasverus er Overbringeren. Det er venligt og smukt af Dem at De har villet skjænke mig Deres nye Bog, om denne havde jeg imidlertid ret Lyst at tale med Dem, men ikke paa Papiret, men Ansigt til Ansigt, dersom jeg turde det. Linnedsamlersken har meest tiltalt mig og Slutningen i den gjorde mig godt, som saae jeg Deres velsignede Ansigt titte frem med det Humor som jeg tidt har seet deri. Hils paa det kjærligste Deres fortræffelige Kone, og gid det gamle Aar slutte med den faste Beslutning jeg reiser til Italien næste Aar, for saa mødes vi der, jeg maa derhen, maa ud i Luften. Hu! hvor der er vaadt i Sorø!

Deres inderlig hengivne

H.C. Andersen

Tekst fra: Solveig Brunholm (microfilmscan 14. 226)