Dato: 9. november 1847
Fra: H.C. Andersen   Til: Birgitte, f. Ballum Ørsted
Sprog: dansk.

Den 9 Nov 1847

Kjære Fru Ørsted!

Jeg har tidligere gaaet hen at love at tage mod en Middags Indbydelse naar den kom, lovet ikke at takke af, og nu kommer den uheldigviis til paa Onsdag, det er dobbelt kjedeligt, da jeg havde glædet mig til at læse ikke færre end tre nye Eventyr, som nu i to Dage er sprunget mig ud af Panden, jeg maa altsaa gjemme disse til næste Onsdag og da vil de jo nok see mig og mine Smaae. De kjærligste Hilsener til Deres Mand og Børn! -

Mendelsohn-Bartholdys Død har ret bedrøvet mig, tænk han var neppe mere end 38 Aar og ligesaa elskværdig som Menneske som han var stor som Kunstner; Konen er en stille blid Characteer, der ere mange deilige Børn. Det synes underligt i denne Verden, saa meget Godt og Stort løftes bort og saa gaaer her de frygteligste Stabeitzere til ingen Nytte, som det synes!

Deres inderlig hengivne

H. C. Andersen

Udskrift:

Fru Konferentsraadinde

Ørsted

Studiestræde

Kjøbenhavn

Tekst fra: Solveig Brunholm (microfilmscanning 58, 295-96)