Dato: 4. september 1847
Fra: Jonas Collin d.æ.   Til: H.C. Andersen
Sprog: dansk.

Løverd. 4 Sept r847. Kiøbenhavn

Kiære Andersen

Deres sidste Breve af 15 f M. til Jette Collin og af 27 s. M. til mig have vi alle læst med største Fornøielse. Noget urolig blev jeg ved Efterretningen om Deres Ilde[be]findende, som forhindrede Dem i [at] tage imod Prinds Alberts Indbydelse; men jeg tænkde og haabede, at det dog vel var et af disse Onder, som komme og gaae snart. Jeg længes nuforresten meget efter at see Dem hos os, og tage til Takke med os indtil videre. I Dag er Corvetteri Valkyrien kommen til Helsingøer, og kommer maaskee hertil i Aften (Vinden er imod), men om Theodor kommer iland, er uvist; thi Skibet skal strax gaae til Kiel i Anledning af det storeLandmands Møde; det er ikke saa let at begribe hvad et Skib skal giøre i et Landmandsmøde; men de Fleste af disse lærde Tydskere have vel ikke seet et Skib c: et Krigsskib forhen. Grev Carl Moltke er bleven syg paa Føhr, og Emil Hornemann skal, efter Kongens Befaling, reise derover, med Skirner i Dag; Emil er, som De veed, Huuslæge hos Moltkes. Edvard er paa Rungsted. Fra ham og Jette, fra Lind og Louise skal jeg hilse. Jonna er paa Springforbi. Stampe lader ogsaa hilse. Til Kongens Fødselsdag skal paa Theatret opføres Viola, en Omarbeidelse af Shakespeares What You will.

Lev vel! lev vel !

faderligst

Collin.

Tekst fra: Se tilknyttet bibliografipost