Dato: 1. september 1847
Fra: Nils Anton Barck   Til: H.C. Andersen
Sprog: svensk.

2 St. James's Square

den 1 Sept 1847

Min käre Andersen.

För et par dager sedan återkom jag hit efter att hafva tilbringet en högst angenäm månad på Isle of Wight. I morgon resar jag til Skottland för at blifva där en månad, och som jag förmoder att du innen den tiden återvändt till vår kära Nord, och ej heller är mycket anledning att jag påträffer dig i Skottland, saa skrifver jag dig dessa rader för att säge dig ett ömt farväl! - Lag lemnar äfen en bok, som Miss Pattle (hon bor i Hyde Park Gardens No. 37) bedt mig öfverlämna till dig; boken är översatt af hennes syster. - Jag hoppas att du varit nöjd med din Skotiske färd. Då du återvänder hit så låt mig höra eet ord från dig, om din tid det medgifver - sänd endast brefvet till 2 St. James's Square så kommer det till mig. Ännu en gång farväl och glöm ej din sandt tilgifne vän

Nils Bark

Tekst fra: Se tilknyttet bibliografipost