Dato: 20. august 1847
Fra: Helene Balling, f. Næboe   Til: H.C. Andersen
Sprog: dansk.

Kjøbenhavn den 20. August 1847.

Kjære gode Andersen!

Med den inderligste Glæde hører jeg nu stadfæstet hvad jeg ønskede og haabede, om Deres Modtagelse i England. Den erj o saa hæderfuld som mulig, ja, i Sandhed, glimrende; men hvorfor skulde Englænderne, som vel ere noget utilgjængelige, ikke forstaa og paaskjønne det, som alle andre Mennesker gjøre det, Deres store Værd, Andersen, som Menneske og Digter. - For nærværende Tid læses i alle Blade smigrende Lovtaler over Deres Skrivter, og om den Udmærkelse De nyder under Deres Ophold i England og Holland ...

Tekst fra: Se tilknyttet bibliografipost