Dato: 10. juli 1847
Fra: Frederik Reventlow   Til: H.C. Andersen
Sprog: dansk.

Kiære Herr Andersen,

Da min Kone og jeg spiser ude i Dag, saa beder jeg Dem om, istedenfor at komme til mit Huus for i Aften at gaae med os til Lord Palmerstons, at ville være hiemme hos Dem selv fra 10½ af, da vi saa skal afhente Dem saasnart vi kunne kun forlade Middags-Selskabet, som vel neppe vil være førend henimod 11. -

Deres hengivne

F. D. Reventlow

Løverdag d. 10 July 1847

Tekst fra: Se tilknyttet bibliografipost