Dato: 15. maj 1847
Fra: Jonas Collin d.æ.   Til: H.C. Andersen
Sprog: dansk.

15 Maj 1847

Kiære gode Andersen

i et i Dag fra Lorck i Leipzig til Edvard ankommet Brev, hvilket Jette aabnede, laae Indlagte til Dem, som j eg iler med at afsende.

Vi bleve i Middags behagelig overraskede af Theodor, som kom tilbage med Valkyrien, der bliver her til den 20de for at gaae til Island.

Han har befundet sig vel og hilser Dem.

Alle hilse!

Deres faderlige Ven

Collin

Tekst fra: Se tilknyttet bibliografipost