Dato: 12. maj 1847
Fra: H.C. Andersen   Til: Signe Læssøe
Sprog: dansk.

Kjøbenhavn den 12 Mai 1847.

Kjære, kjære Fru Læssøe!

Jeg har saa længe ikke seet Dem, og De har, jeg tør sige, næsten hver Dag været i min Tanke; jeg vilde, var min Bestemmelse en Søndag ud til Dem før jeg reiste; men De veed hvorledes det gaaer med nerveuse Folk, de vente altid at næste Dag bliver bedre end den Dag i Dag og saaledes er det gaaet mig med Dem. Ogsaa General Guldberg havde jeg aftalt med jeg en Aften vilde besøge, Fru Gyllembourg, der for mine sidste Eventyr, havde skrevet mig et hjerteligt Brev til vilde jeg ogsaa gjerne see, men jeg har opsat og atter opsat, da jeg virkelig denne Vinter er en Skrantning og nu staaer med eet Afreisen for Døren, jeg faaer / Intet udrettet af hvad jeg ville og ønskede. Idag skal jeg til Kongen, imorgen reiser jeg. Veien gaaer over Fyen og derfra til Amsterdam, Haag og London, fra det sidste Sted tillader jeg mig at skrive Dem til og naar jeg da ret ruller Dem op Livet i den store, mig næsten ængstelig store By, da er De ikke vred paa mig om jeg ikke imorgen faaer Tid til at kjøre ud paa Vesterbroe! Hils alle Børnene paa det kjærligste og tænk paa mig, der dog altid i Hjertet er Deres sønlig hengivne

H.C. Andersen

[tegning af en række værelser?]

[udskrift:] Velædle Fru S. Læssøe anbefales Fru Hanck Frederiksberggade No 31 første Sal.

Tekst fra: Solveig Brunholm (Læssøe 15-16)