Dato: 28. marts 1847
Fra: H.C. Andersen   Til: Charles Beckwith Lohmeyer
Sprog: dansk.

Søndag-Morgen!

Kjære Hr Lohmeyer!

Iaftes kulde jeg besørge nogle Ark Korrectur paa de nye Eventyr, som Reitzel haster med at faae ud, jeg blev imidlertid tilsagt til Hans Majestæt Kongen, og kom først hjem klokken 12 i aftes, nu maae jeg i Formiddag besørge Bogtrykkeren, og før 12 skal jeg ud til den svenske Minister, saa det ikke bliver mig mueligt at læse i Dag; jeg haaber imidlertid at De, uagtet det er "den stille Uge", giver mig en Time paa Onsdag eller hvad Dag, De selv bedst kan.

Deres meget taknemmelige

H. C. Andersen /

[Udskrift:]

S.T. Hr Beckwith-Lohmejer

Pilestræde 119 første Sal i Kjøbenhavn

Tekst fra: Solveig Brunholm (LP 115, billed 6325-26)