Dato: 4. marts 1847
Fra: H.C. Andersen   Til: Christine Stampe
Sprog: dansk.

Torsdag 4 Martz 1847

Naadige Fru Baronesse!

Da jeg ikke gjerne vilde undvære den Glæde at komme i Deres Kreds iaften, udsatte jeg det til i Dag med at bringe min Tak eller Undskyldelse.

Jeg er desværre saa lidende i Dag at jeg nødes til at gjøre Afkald paa den Fornøielse Deres Naade vilde forunde mig, ved vistnok at skulle høre smuk Musik i aften. I Haab om at komme i Betragtning ved en lignende Leilighed trøster jeg mig noget og forbliver

Deres Naades meget

taknemlige

H. C. Andersen

Tekst fra: Solveig Brunholm (microfilmscanning 58, 158-59)