Dato: 1. maj 1846
Fra: H.C. Andersen   Til: Andreas A. J. Kolberg
Sprog: dansk.

Rom den 1 Mai 1846

Farvel kære Kolberg,

Tak for al Deres Venlighed mod mig! tak for Busten og faae den vel til Kjøbenhavn og senere en Afstøbning til Berlin, jeg troer De vil have Gavn deraf. Glem ikke min Bogpakke, at den kommer i Kassen til Kjøbenhavn. Vær saa venlig at see efter i Caffe Græco om der kommer Brev til mig og send mig det da til Neapel til vor danske Konsul Fleischer! Hils alle Landsmændene, og de kjære svenske Venner ret hjerteligt. Den ældre Sidenius???? har tegnet et smukt Hoved til mig, han viiste mig det og lovede at jeg, som iaftes skulde faae det, - vil De besøger det til mig med Josephson, / eller med Læssøe, deres egen belovede Tegning følger jo ogsaa med! - Nu Held og Lykke i Deres Kunst og Leven! tænk venlig paa mig

Deres

hengivne

H.C. Andersen

E.S. Vil De sige Musikeren Kästner at hans Digt til mig iaftes særdeles glædede mig, jeg er ham af hele mit Hjerte hengivenog vil aldrig glemme de hyggelige Timer jeg nød hos ham!

/

[Udskrift:] al Signor Kolberg

Scultore - Danese

-

Caffe Græco.

[med blyant, anden håndskrift:

All' Signore

Il Sig. Cav. Giov. Fleischer

Console Generale danese, Napoli

Tekst fra: Solveig Brunholm (LP 102, billed 6308-10)