Dato: 24. marts 1846
Fra: Jonas Collin d.æ., Ingeborg Drewsen, f. Collin   Til: H.C. Andersen
Sprog: dansk.

I60. Fra Ingeborg Drewsen og Jonas Collin.

[Fra Ingeborg Drewsen].

Min kjere Andersen !

Edvard har nok sendt Dem et Brev fra en tydsk Dame, som var adresseret til mig; for et Par Dage siden fik jeg et Brev fra samme Haand, hvori den ubekjendte Dame udtrykker sin varme tydske Beundring for Dem; og beder mig at lade hende vide om De har faaet hendes Brev og om De har svaret noget derpaa, hun haaber at det vil være mig kjert at være Mellemmand mellem Dem og hende, nej tak, det har jeg ingen Lyst til.

Men hvad der er det værste hun francerer ikke sine Breve, den søde Sjel, og jeg -har maattet betale 2 # for det sidste Brev, see det er nedrigt, dersom det bliver saaledes ved, saa sender jeg Dem en Regning paa hvad Deres Berømmelse og personlige Elskværdighed koster mig Dersom jeg nu virkelig bliver nødt til at svare samme tydske Fruentimmer, saa har jeg da betalt dermed den ære som jeg skylder hendes Brev, nemlig at jeg staaer i Deres Bøger. Hr Rasmussen gjorde som Edvard vel nok har fortalt Dem mindre end Lykke, jeg var forpiint i en Grad, som jeg aldrig har været paa Comedie. Louise og jeg var nær gaaet midt i det, dersom det ikke havde gjort Opsigt, jeg havde saa ondt, at jeg sagde til Louise, jeg ligger næsten for Døden ! Det var desværre ikke moersomt at see, det vilde De vist selv sige endskjøndt der var mange ypperlige Ting deri, men Gangen deri var daarlig og de holdt for lange Taler, Jomfru Ryge og Jomfru Rosenkilde vare ganske fortræffelige, men kunde ikke holde det. Ja, min kjere Ven, lad mig nu see De tager det godt, jeg var meget bedrøvet paa Deres Vegne, og tillige meget forundret, thi jeg troede det havde taget sig godt ud. Lev vel, min Ven send stundom en venlig Tanke

Deres kjerlige Venindeuhyr

Ingeborg.

[Fra Jonas Collin].

fra mig faaer De kun et simpelt men ikke mindre ærligt Lev vel!

Deres faderlige Ven

C

24 Marts 1846

Tekst fra: Se tilknyttet bibliografipost