Dato: 5. juni 1840
Fra: H.C. Andersen   Til: Christian Wulff
Sprog: dansk.

[udskrift:]

S T.

Hr. Lieutenant i Søe-Etaten Ch: Wulff

afleveres hos Hr Kammerherre, Komandeur Wulff

paa Søcadet-Academiet i Kjøbenhavn

frit.

Nysø den 5 [Mai rettet til:] Juni 1840

Kjære Ven!

I det visse Haab at Du kommer herud paa Mandag, thi det maa Du, vi skulle nok more Dig, beder jeg Dig om en særdeles stor Tjeneste. Hjemme paa mit Værelse i Hotel du Nord har jeg paa Bordet glemt en stor sort Mappe hvori alle mine Papirer, Digte, Tragedie osv ligger; jeg fik den ikke i min Kuffert, jeg begriber det ikke, og nu er det mig meget om at gjøre at faae den. Du kan lade Port­neren gaae med Dig op paa mit Værelse, ligger den ikke paa Bordet, da maa Pigen have fløttet den og vide Stedet hvor den er. Skaf mig den endelig herud; en mindre vigtig Bøn, men som jeg nok og­saa ønskede opfyldt kunde det skee, var at lade Hotellets Port­ner besørge ud til Dig et Par nye Støvler, som han skulde / hente bag Hovedvagten hos Skomager Trane, det Asen! han lovede mig den saa sikkert den Morgen jeg reiste! - men kan Du ikke faae Plads til dem, skal Du ikke bryde Dig om at sende dem, kun at jeg faaer Mappen, men kommer denne ikke med Dig, men med Andre, da maa jeg bede Dig at slaae et Papir om den og forsegle det. Nu kommer den tredie Bøn! - ja det er et interessant Brev! vil Du sætte en Oblat for indlagte Epistel og lade det besørge til Fru Zahrtmann. Iaftes efter jeg var indtruffet kom Skou med Familie fra Italien. Hils Din Fader og Søster, men fremfor alt kom smukt ud til os paa Mandag jeg staaer paa Veien med veiende Fane Din Gamle Ven og

Digter.

Tekst fra: Solveig Brunholm