Dato: 13. januar 1846
Fra: Jonas Collin d.æ.   Til: H.C. Andersen
Sprog: dansk.

154. Fra Jonas Collin. Kbh. 13 Januar 1846.

Kiæreste Andersen

Uvis om nogen skriver herfra til Dem i Dag, skriver jeg i al Hast disse Linier for at sige Dem at vi have modtaget Deres Breve fra Berlin, det sidste af 6 Januar, og at vi alle ere inderlige glade over den af Kongen af Preussen Dem viste Hæder. Det staaer i Dag i Berlings Avis at De er udnævnt til Ridder af den preuss. røde Ørn, tredie Classe.

Gottliebs lille Edgar var nær kommen til en stor Ulykke i Løverdags; Han vilde løbe afveien for en Vogn, men faldt, og det ene Hiul (af en Caret) gik over hans ene Been, som dog ikke er brekket, men alligevel har han mange Smerter. De kan tænke Dem, Gottliebs og Augustas Skræk.

Forresten er alting ved det Gamle ! alle hilse

Lev vel Deres faderlige

Collin.

Tekst fra: Se tilknyttet bibliografipost