Dato: 25. december 1845
Fra: Jenny Lind   Til: H.C. Andersen
Sprog: svensk.

Jag hoppas min gode Broder ej betvifler det jag är och altid forblifver densamme väninnan som för! och att mina önskningar för min Broders väl äro lika hjertliga, om de också ej mundtligen uttalas; hade jag haft ett eget hem, skulle De ej ha sluppit undan mig i går aftens, men ser De när man ej det har - Broder - då kann mann också ej göra hvad mann vill, - en aftenstund må De dock komma hit och snacka litet med oss.

Dessa rader betyde ej ann[at] än - att jag gerna ville ön[ska] Dem en god helg; och alt annat uptänkligt godt, vidare var det ej, var blott forvissad om min upriktiga vänskap, - det är så ledsamt att mina dager och stunder äro så uptagne med repetitioner, men jag rår ej derför - min gud! jag trodde ej De brydde sig om att se Sömngångerskan 2 gånger, var ej vred på Deres tilgifna

Syster

Jenny.

Juledagen i Berlin 1845

Der Dichter

H. C. Anderssen

Britisch Hotel Berlin

under den Linden

Tekst fra: Se tilknyttet bibliografipost