Dato: 9. december 1845
Fra: Jonas Collin d.æ.   Til: H.C. Andersen
Sprog: dansk.

147. Fra Jonas Collin.

Augusta leverer mig dette Brev for at besørge Udskriften. Jeg maa da lægge et Blad deri. Vi – Familien – have været samlede til Middag, Tirsdag, for at have Groth og Margarethe første Gang hos os som Ægtefæller, men pludselig kom Efterretning om Gottlieb Boyes Død – som var just bleven Lærer ved et Institut i Jylland, – og de kom ikke – Gynther er her i denne Tid, han vil spille i Don Juan og i Robert. Det er et vakkert Menneske. Naar De kommer til Berlin, saa har jeg adskilligt at sige Jenny L.

Levvel

faderlig hengivne

C.

9 Dec 1845.

Tekst fra: Se tilknyttet bibliografipost