Dato: 8. november 1845
Fra: H.C. Andersen   Til: Peder Ludvig Møller
Sprog: dansk.

Glorup den 8 Nov 1845

Kjære Ven!

De skulde have Billedet tilbage, det De fritog mig for at levere et Vers til, da je gikke følte mig oplagt; jeg havde bestemt at bringe Dem det, om ikke før saa den sidste Dag jeg var i Byen, men jo mre det nærmede sig Afreisen des mere knap blev detmed at gjøre Vesit og jeg maa nu skriftlig gjøre den, det er fra Fyen, fra det gamle Glorup jeg sender Dem mit hjertelige "Lev vel"; imorgen reiser jeg, vil Gud, og da gaaer det over Hamborg til Storhertugdømmet Oldenborg. Hils vore fælles Venner og tænk venlig paa mig; skjænker De mig ved Nyaar en Gæa, da send den til Eduard Collin, dog jeg vil hellere bede Dem om en anden Venlighed. jeg er, indseer De nok begjærlig efter at læse hvad Hauch har skrevet om mine Eventyr, vil De derfor heller, strax naar hans Manuscript er trykket, sende mig et Aftryk af samme, under min Adresse til Hamborg post restante; jeg skal da, er jeg ikke der, have opgivet paa Posten hvor Breve sendes mig. De viser mig en stor Tjenste, lad det ikke vare for længe. Lev nu hjertelig glad og vel og vær mig venlig og god, som jeg er Dem

Deres meget hengivne

H. C. Andersen

[langs kanten:] Odense den 10.

Tak for Deres venlige Brev, De skal høre fra mig fra Hamborg. Lev vel!.

Tekst fra: Solveig Brunholm (microfilmscan 78, 284-87)