Dato: 24. september 1845
Fra: Peder Ludvig Møller   Til: H.C. Andersen
Sprog: dansk.

Kjære Hr Andersen!

Idet jeg takker Dem for Laanet af medfølgende Sager, nøder min Udgiverangst for at komme forsilde mig til at spørge, hvorledes det gaaer med det Eventyr, De har været saa god at love mig til Gæa [Stoppenaalen]. Ved samme Leilighed vilde jeg gjerne bede Dem, (hvis De maatte være oplagt dertil i Løbet af en 14 Dage) at skrive et Par Linier som Text til medfølgende smukke tegning af Lundbye. Deres Improvisation For Dronningen, som omtales meget i Byen, kunde den ikke trykkes i Gæa?

Deres hengivne

P.L. Møller

d 24 Spbr. /

[udskr.]

Hr. H.C. Andersen

Hotel Du Nord No 63

Tekst fra: Solveig Brunholm (LP 447, billed 7183-84)