Dato: 9. september 1845
Fra: H.C. Andersen   Til: Just Mathias Thiele
Sprog: dansk.

Kjøbenhavn den 9 Sept 1845

Kjære Ven!

De hørte selv i Løverdags at jeg havde den bedste Villie til at levere den Sang til Festen for Simonsen, jeg har tænkt derpaa, men ulykkeligviis kjender jeg ikke det Mindste personlig til Manden, jeg har selv ikke, som I Andre, en lille Flamme i Brystet fordi han er her, det er jo min og ikke hans Feil, jeg har nu tænkt og tænkt - men jeg er i disse Dage ligesom vaadt Brænde, jeg kan ikke fænge! fritag mig derfor! jeg vil saa nødig levere noget som jeg selv finder middelmaadigt - Udsættes Festen endnu 8 Dage, da maaskee Aanden kommer over mig og saa skal De faae en Sang. Paa Søndag maa jeg ud i Skovnaturen, da sees vi ikke, men snart - Deres inderlig hengivne

H. C. Andersen

Tekst fra: Solveig Brunholm (LP 95, billed 6293)