Dato: 22. juli 1845
Fra: Louise Sophie   Til: H.C. Andersen
Sprog: dansk.

Augustønborg, d. 22de July 1845.

Jeg iler med, Herr Andersen, at bevidne Dem, min bedste Tak, for Deres godhedsfulde Brev og efter Deres Ønske underrette Dem om, at De, til hvilken Dag i Sept: De maatte bestemme Deres Komme her, er os hjertelig velkommen. - Hertugen og mine Børn sende Dem deres venligste Hilsener og alle glæde vi os meget til snart at see Dem her.

Høiagtelsesfuldt

Louise Sophie;

H: til Sles: Hol:

Tekst fra: Se tilknyttet bibliografipost