Dato: 21. juli 1845
Fra: H.C. Andersen   Til: Bernhard Severin Ingemann
Sprog: dansk.

Glorup den 21 Juli 1845

Kjære Ingemann!

min kjærligste, hjerteligste Tak og Hilsen for de smukke Solskins Dage i Deres Hjem; jeg føler altid aandeligt Solskin der, skjøndt Sorø, veed De nok, staaer hos mig, under Vandmandens Tegn. Siig Deres Kone at jeg ret glæder mig til at vi skulle mødes i Italien, der vil hun føle sig endnu mere legemlig rask, uagtet jeg var overrasket ved at see hvor vel og livlig hun allerede nu er! Vi mødes der, ikke sandt? I Skanderborg faaer det saa være med Mødet, skjøndt det vilde overraske og glæde mig om vi der / traf sammen. Hils Hauch og mine andre Venner i Sorø; jeg skal, træffer jeg Dem ikke ved Festen, derfra skrive Dem et orden ligt langt Brev til om hele Stadsen; i Dag kun dette venlige Haandtryk og Tak for de glade, hyggelige Timer.

Deres inderlig hengivne H.C. Andersen

E.S

Giv ogsaa Deres skikkelige Pige, som De har havdt saa længe og som ogsaa tog saa mildt mod mig, en Hilsen! /

[Udskrift:] ST Hr Etatsraad Ridder & B. S: ingemann i Sorø. Frit.

Tekst fra: Solveig Brunholm (microfilmscan 14, 203-05)