Dato: 11. juli 1845
Fra: Jonas Collin d.æ.   Til: H.C. Andersen
Sprog: dansk.

144 Fra Jonas Collin

Det er da en skrækkelig lang Tid det har varet inden De har ladet høre fra Dem; jeg var nærved at troe at De havde liidt Skibbrud. Een efter den anden spurgde mig: hvor er Andersen? ja det maa Gud vide, svarede jeg. Endelig opdages det, at De er i Sielland! Gud skee Lov, at De har det paa det Tørre.

Louise har været meget syg paa Rungsted; nu er hun Gud være lovt frisk igien, men meget svag, maa holde Diæt, og kun bevæge sig lidt. Jeg har i den Anledning været 2 Gange i een Uge paa Rungsted.

Jette Pedersen er kommen hertil med sin lille Pige; hun befinder sig vel og er munter som sædvanlig.

Hvad er det for en Geburtsdag, De taler om til Edvard: den 23 Julii? Ingeborgs er den 23 August.–

Samme Ingeborg kommer nu (Fredag Aften) og siger »God Nat!-« jeg svarer: »nu skriver jeg til Andersen«. Hun: »hils ham det Fæ, han har ikke skrevet til mig«.

Kongen har været upasselig; men han har dog baade i Gaar og i Dag deeltaget i Forretningerne.

Fra Hartman har jeg endnu ikke faaet Resten af Musiken til Liden Kirsten.

Paa det ene af de medfølgende Breve maatte jeg afskiære Lakseglet, da det var urimeligt tykt.

Lev vel! lev vel! kiære Andersen ­

Deres faderlig hengivne

Collin.

11 Jul 1845.

Tekst fra: Se tilknyttet bibliografipost