Dato: 27. juni 1845
Fra: Jonas Collin d.æ.   Til: H.C. Andersen
Sprog: dansk.

143. Fra Jonas Collin. Kbh. 27 Juni 1845.

KiæreAndersen

det glæder mig inderligt ogsaa af Deres sidste Brev at see at De befinder Dem vel og morer Dem godt paa Deres landlige Vandring, og Ophold paa Bregentved.

Her er alt i Bevægelse i Anledning af de svenske og norske Studenters Besøg. Vi ønske ofte, at De havde været her i disse Dage, da det vist vilde have interesseret Dem. Hos mig har logeret en Upsalienser, hos Drewsens en, hos Gottliebs en, og hos Edvard – egentl. hos Mad: Thyberg – tre deraf en Norsk. I Dag (Fredag) skulle de i Tivoli, efterat have besøgt Søndermarken og Frederiksberg Have (hvor de give Oehlenschlæger en Sang) Imorgen skulle de reise. Veiret har temmelig begunstiget deres Ophold, skiøndt Luften ikke er meget varm. Rung lod i Dag spørge, om Deres Adresse med Hensyn til nogen Musik.

Der indkom i Gaar til Theaterdirectionen et originalt Drama i 4 Acter kaldet Kongen vaagner. Christian den anden er deri Helten.

Stella beder mig at hilse med Tilføiende, at De er et A – fordi hun ei faaer Brev.

Jonna er taget til Springforbi i Dag.

Ingeborg hilser mange Gange.

Lev fremdeles vel!

Deres ganske

C.

Løverdag Eft. M.

nu ere de reiste. Kl 9 de Norske. Kl 2 de Svenske.

Tekst fra: Se tilknyttet bibliografipost