Dato: 21. juni 1845
Fra: Jonas Collin d.æ.   Til: H.C. Andersen
Sprog: dansk.

141. Fra Jonas Collin. 21 Junii 45

inden De forlader Bregentved skulde De dog have et Par Linier endnu fra Amaliegaden. Lind og Louise ere flyttede til Rungsted, tætved Ewalds Høi. Gottliebs Søn er blevet døbt og kaldet Arthur. Drewsen er bleven første Assessor i den ny Criminalret. Forresten befinder Familien sig ved

det Gamle. Theodor har saa travelt paa Fødselsstiftelsen, at vi kun see ham om Middagen.

Om de preussiske Festligheder har De formodentlig de nøiagtigste Efterretninger. Snart kommer Fryd og Harme; hiin fra de Decorerede og Honorerede, denne fra dem som fik Intet eller for lidt. De Stakler!

Lev nu vel og glad, min kiære Andersen, paa Falster, i Fyen og hvorhen De stedes i Danmark eller udenfor !

Deres faderligt hengivne

Collin.

Alle her spørge paa det kiærligste til Dem, naar De høre jeg faaer Brev, og jeg vilde have havt mange Hilsener, dersom jeg havde kundgiort her i Kredsen at jeg i Dag skrev til Dem.

C.

Tekst fra: Se tilknyttet bibliografipost