Dato: 17. juni 1845
Fra: Jenny Lind   Til: H.C. Andersen
Sprog: svensk.

Stockholm d. 17 Juni 1845.

Min käre gode Broder!

Jag ønskade De hade kunnet se min sanna förnöjelse då jag emottog deras sednaste brev - jag tacker dem på det hjerteligaste derfor. ock känner mig tacksam för det di intet glömt mig ännu, sälvom jag varit så länge tystlåten af mig. Tack för boken tusinde tack. men har di jag ännu haft så mycket tid [??] att jag kunnit læst den nej!

[rest mangler at blive transskriberet]

Tekst fra: Solveig Brunholm (fotokopi s 17-20)