Dato: 5. april 1845
Fra: Henrik Hertz   Til: H.C. Andersen
Sprog: dansk.

Kbh. d. 5te Apr 1845.

Kjære Hr Andersen.

For Deres smukke, venlige Foraars-Hilsen [Brev] beder jeg Dem modtage min Tak. Allerede en Tid har jeg, gjækket af Soelstraalerne, mangen Formiddag seet over fra mit Vindue til Kongens Have, om ikke lidt frisk Græs vilde pippe iveiret eller nogle Knopper vise sig paa Træerne ved Stakittet. Men der var Intet at see. Først Deres Musa har forbarmet sig med mig, og bragt mig de Foraarsblomster, Poesiens Genius, til Erstatning som det synes for mangt andet Savn, Aar for [Aar] rigeligere sender os her i Landet.

Deres Eventyr har jeg allerede læst og især glædet mig over de fire første; det femte hører vel ikke ganske hjemme i en Eventyr-Samling. Disse Smaafortællinger, ligesom deres ældre Sødskende, besidde næsten alle en Egenskab, hvorved de meget fordeelagtigt adskille sig fra de nyere tydske Samlinger, der ere beregnede for den barnlige Phantasie, nemlig et godt Lune, en munter Stemning selv hvor vemodigere Toner slaaes an, og en Satire, der under det gemytlige Foredrag tager sig meget pudsigt ud og er meget underholdende. De nyere tydske Eventyr for Børn ere snart alle sentimentale, medens de ældre, f. Ex de, Grimm har udgivet, ere af kraftig Natur, ofte lunefulde og ikke sjelden satiriske; saaledes stikker Satiren frem af "Den kloge Grethe", og flere andre. Ogsaa vore egne Eventyr om Trolde, Underjordiske og deslige have denne lystige Characteer; og Deres Eventyr forekomme mig nu, paa en meget smuk Maade at slutte sig til hele denne Række.

Jeg kan ikke ønske Dem noget bedre, end at dette gode Lune fremdeles maa ledsage Dem paa Deres Vandringer i disse phantastiske Regioner.

Deres venskabeligst hengivne

Henr. Hertz

Til

Digteren H. C. Andersen

Tekst fra: Se tilknyttede bibliografiposter